Az „egykézős” ormánsági magyar őslakosság mára gyakorlatilag teljesen kihalt, református gyülekezetei elnéptelenedtek, templomai közül nem egy szinte az összedőlés szélén áll. Látlelet az Ormánságról.