Mit adhat ma egy Szent Ágostonnak írt ezerhatszáz éves „doktori disszertáció”?

Paulus Orosius 417 táján írt Világtörténelem hét könyvben a pogányok ellen című műve sok szempontból páratlan a maga nemében.