Széthordott életek

Széthordott életek

A második világháborút megelőző időszakban a Weiss, Chorin és Kornfeld család mellett a Hatvany-Deutsch volt Magyarország egyik legvagyonosabb dinasztiája, amelynek tőkeereje a nagybankokéval versenyzett, míg tagjai mecénásként, íróként, kutatóként, műgyűjtőként, orientalistaként kiemelt jelentőséggel bírtak a kulturális életben. A vészkorszak alatt a család számos tagja az emigrációt választotta, az itt ragadtak sorsa a bujkálás, üldöztetés lett. A vagyonukat a nácik és a Vörös Hadsereg hordta szét, a család hírneve azonban megmaradt. A kommunizmus idején, amikor az egykori burzsoáziát osztályellenességgel vádolták, nagy terhet jelentett Hatvany néven élni, még annak is, aki baloldali meggyőződése miatt tért vissza Angliából a szovjet megszállás alatt álló Magyarországra.

Róluk szól a család utolsó Magyarországon nevelkedett leszármazottja, Hatvany Helga memoárja, amely a Libri Kiadó gondozásában látott napvilágot. A szerző felidézi a dinasztia sokrétű történetét, de a Viharos idők című kötet sokkal inkább szól a múltfeldolgozásról, az édesapa, Hatvany József döntéseinek és választásainak megértéséről, ezáltal pedig a szerző őseihez való viszonyáról.