A színművészetisek kiragasztották az egyetem chartáját a Parlamentre

A színművészetisek kiragasztották az egyetem chartáját a Parlamentre

Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)

Támogassa a Magyar Hangot!

Legyen Ön is előfizetőnk, rendelje házhoz a Magyar Hangot! Ha más módon támogatná a lapot ebben a nehéz helyzetben, azt is megteheti (PayPal és bankkártya is)! Köszönjük! ELŐFIZETEK

A színművészeti egyetem Vas utcai épületétől kezdődően egészen a Parlamentig tartó élőláncot szerveztek a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói vasárnap délután. Az élőlánc érintette a SZFE épületei mellett az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarainak épületét, a Corvinus Egyetemet, a Március 15. teret és a Magyar Tudományos Akadémia épületét.

Az élőlánc már a délután három órás kezdés után nem túl sokkal összeállt és a Kossuth téren is nagyobb tömeg gyűlt össze.

A rendhagyó akció célja az volt, hogy az egyetemisták eljuttassák a parlamentig az egyetem chartáját (a teljes dokumentumot cikkünk alján olvashatja). A chartát az élőlánc résztvevői a Vas utcától kezdve kéz a kézben adták át egymásnak, majd végül délután 6 óra előtt érkezett meg a Kossuth térre. Addigra már a Parlament előtti tér lényegében megtelt úgy, hogy az emberek azért igyekeztek távolságot tartani egymástól. Többször is zúgott a „Szabad ország, szabad egyetem” rigmus, a zeneakadémia hallgatói pedig énekkel szórakoztatták az összegyűlteket.

A charta szövegét a Parlament főbejáratánál kihangosítón keresztül olvasták fel. Majd egy tárolódobozba tették, amit az egyetem egyik legfiatalabb gólyája a főbejárat melletti egyik oroszlánszobor talpánál hagyott.

A rendezvényen hivatalosan azzal ért véget, hogy a résztvevők elénekelték a Himnuszt. Ezután Csernai Mihály, az SZFE hallgatói önkormányzatának elnöke többször is nyomatékosan jelezte, a demonstráció véget ért, az emberek menjenek haza.

Az élőlánc résztvevői egyébként az útvonalon végig járdákon álltak, vagyis az utakon a forgalom folyamatosan haladt. A demonstrálók általában másfél méterenként helyezkedtek el és maszkot viseltek – ezt külön kérték a szervezők a járvány miatt – és sokakon kesztyű is volt. Emellett egy olyan piros-fehér csíkos műanyagszalagot is tartottak, mint amilyennel a színművészetis hallgatók szeptember elsejére lezárták az egyetem épületét.

Megjelent a tiltakozók között több ismert színművész is, így Csákányi Eszter, Kulka János, Für Anikó, Kerekes Éva, Tenki Réka, Kútvölgyi Erzsébet, Bartók Imre író, Zacher Gábor, illetve a helyszínen van Szabó Kimmel Tamás is.

A színművészeti chartája a Parlamenten (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
A színművészeti chartája a Parlamenten (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Élőlánccal tiltakoznak a színművszetisek szervezésében (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Egymásnak adják az élőlánc résztvevői a színművészeti egyetem chartáját (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)
Egymásnak adják az élőlánc résztvevői a színművészeti egyetem chartáját (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)

A színművészetis hallgatóknak ez már a harmadik nagyszabású akciója azóta, hogy az Országgyűlés fideszes többsége elfogadta az egyetem modellváltásáról szóló törvényt, majd az intézmény fölé állított kuratórium élére megérkezett Vidnyánszky Attila.

„Az Egyetem lemondott Szenátusa – melynek tizennyolcból öt tagja hallgató – a három alapdokumentum mellett egy Charta Universitatist is megszövegezett és elküldött a fenntartónak. A kuratórium részéről az a vád ér minket folyamatosan, hogy nem vagyunk nyitottak a párbeszédre – szerintünk párbeszéd csak egyenlő felek közt jöhet létre. A Magna Charta Universitatum pontosan azokat az alapelveket fekteti le, amelyek alapján mi el tudjuk képzelni az együttműködést” – közölték a szervezők.

Tiltakozás a színművészeti egyetemnél (Fotó: Magyar Hang/Malatinszky Dávid)

A dokumentum teljes szövege itt olvasható:

„A Színház- és Filmművészeti Egyetem közössége az Universitas évezredes eszméjéhez, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatához (1948), a Magna Charta Universitatumhoz (1988) és a 155 éves SZFE hagyományaihoz híven, ünnepélyesen kihirdeti azokat az alapelveket, amelyek jelenleg és a jövőben az egyetem küldetését fenntartani hivatottak.  Az egyetemi autonómia évszázadok óta megkérdőjelezhetetlenül fontos és nélkülözhetetlen egyetemes érték, amely az európai kultúrában gyökerezik; és mint ilyen, a magyar jogállamiság és demokratikus értékrendszer szerves részét képezi. Az „európai egyetem” alighanem a nyugati világ egyik leghosszabb folyamatos történettel rendelkező társadalmi alapintézménye.  

A felsőoktatás hagyományos, lassan évezredes autonómiája elengedhetetlen feltétele a tevékeny, produktív oktató- és kutatómunkának. A felsőoktatási autonómiával összefüggésben az európai egyetemek autonómiáját rögzítő kiáltvány, a Magna Charta Universitatum az egyetemek politikai és gazdasági hatalomtól való elkülönülését hangsúlyozza, és az egyetemek erkölcsi, szellemi függetlenségét emeli ki: ezt a fajta függetlenséget jóval lényegesebbnek tartja a gazdasági autonómiánál. 

Ezt a jogot bontja ki a hazai felsőoktatás eddigi szabályozása során is alapul vett Magna Charta Universitatum négy alapelve. Ezek rögzítik, hogy az egyetem autonóm intézmény, és ahhoz, hogy teljesíthesse feladatát, a kultúra értékeinek létrehozását és átadását, minden politikai, gazdasági és ideológiai hatalommal szemben függetlennek kell lennie. Mindezeken felül az egyetem működése során nélkülözhetetlen a kutatás, az oktatás, a képzés szabadsága, amelynek tiszteletben tartását az államhatalomnak és az egyetemeknek saját illetékességi körükön belül biztosítaniuk kell. Ezen elvekkel összhangban áll hatályos Alaptörvényünk, amely a Szabadság és felelősség címet viselő részében deklarálja, miszerint Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. 

Az SZFE autonóm intézmény, amely oktatással, művészeti tevékenységgel és tudományos kutatással hozza létre és adja át a kultúra értékeit. Az egyetem oktatási, művészeti és kutatási tevékenysége elválaszthatatlan egymástól. Az újraértelmezett tradíciókra építve és a társadalmi folyamatokra is figyelve követnie kell a diszciplínák változásait. Erkölcsi és szellemi értelemben függetlennek kell lennie minden politikai és gazdasági befolyástól. Az oktatás, a művészet és a kutatás szabadsága az SZFE működésének alapelve; ezt a mindenkori fenntartónak és az egyetemi közösségnek tiszteletben kell tartania.  

A türelmetlenséget elutasító, a párbeszédre mindig kész egyetem a tanárok és diákok együttműködésének kivételezett helye. A tanároké, akik képesek ismereteik átadására és rendelkeznek mindazon eszközökkel, amelyek tudásuk továbbfejlesztéséhez szükségesek; a diákoké, akik jogosultak, alkalmasak és készek ismereteik gyarapítására.  

Az SZFE európai és magyar egyetemként a humanista hagyományok letéteményese, folyamatosan törekszik az egyetemes ismeretek  gyarapítására és megosztására, küldetésének teljesítése érdekében nem vesz tudomást földrajzi vagy politikai határokról, és hangsúlyozza a kultúrák kölcsönös ismeretének és kölcsönhatásának parancsoló szükségességét. 

Az egyetemi közösség minden tagjának elemi joga, hogy hozzájusson azokhoz az eszközökhöz és lehetőségekhez, amelyek révén megőrizhető a az oktatás, a művészet és a kutatás szabadsága. 

A tanárok kiválasztásánál, valamint jogaik és kötelezettségeik meghatározásánál annak az elvnek kell teljesülnie, hogy a művészeti tevékenység és a tudományos kutatás elválaszthatatlan az oktatástól.  

Az egyetemnek biztosítania kell a hallgatók szabadságát és azokat a feltételeket, amelyek között tanulmányaikat eredményesen folytathatják, az egyetemes emberi értékeket elsajátíthatják, esküjükhöz híven, a magyar kultúra felvirágoztatásának szolgálatában. Az egyetemi közösség kötelezi magát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a mindenkori fenntartó (valamint a nemzeti és a nemzetek feletti, illetékes szervezetek és intézmények) az SZFE működésének feltételeit a fentebb kihirdetett alapelvek és eszközök tiszteletben tartásával alakítsa ki és biztosítsa.”