Nem tudni, hány egyedülálló örökbefogadásához nem járult hozzá a miniszter

Nem tudni, hány egyedülálló örökbefogadásához nem járult hozzá a miniszter

Képünk illusztráció (Fotó: pixabay)

Támogassa a Magyar Hangot!

Legyen Ön is előfizetőnk, rendelje házhoz a Magyar Hangot! Ha más módon támogatná a lapot ebben a nehéz helyzetben, azt is megteheti (PayPal és bankkártya is)! Köszönjük! ELŐFIZETEK

Nem tudni, az elmúlt években hány egyedülálló szülő örökbefogadási kérelméhez nem járult hozzá az illetékes miniszter. Ez derült ki abból a válaszból, amit Ungár Péter közérdekű adatigénylésére adott a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az LMP társelnöke arról érdeklődött, hányan kérvényezték ezt egyedülálló szülőként, hányakat bíráltak el pozitívan vagy negatívan, továbbá hány egyedülálló fogadott örökbe az elmúlt években.

A válaszból az egyik legfontosabb információt nem sikerült kideríteni: hányakat utasított el a miniszter azóta, hogy a hozzájárulása szükséges ehhez. Mint a tárca is leszögezi, az egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapításáról szóló döntéshez – meghatározott kivételekkel – a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása vált szükségessé 2021. március 1-jétől, majd 2022. május 26-ától a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe került a hozzájárulás megadása.

Ha erre vonatkozó kérés érkezik, a miniszter megvizsgálja az esetet, majd a nyilatkozatát elküldi a gyámhivatalnak. Hogy mi alapján teszi megállapításait a kormány képviselője? A minisztérium beszédes választ adott: „Az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása gyámhatósági hatáskör. A gyermek-és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a hozzájárulás megadásánál az örökbe fogadható gyermek érdekét mérlegeli, figyelemmel az Alaptörvény L) cikkére és XVI. cikk (1) bekezdésére.”

Továbbá: „A miniszter nem személyes, szubjektív szempontok mentén hoz döntést, hanem a rendelkezésére bocsájtott szakvélemények alapján – környezettanulmány, pszichológiai vélemény, háziorvosi igazolás, jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolás, gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata –, melyekből kiderült, hogy minden kérelmező rendelkezett a gyermekneveléshez szükséges, rendezett családi- és anyagi háttérrel. Továbbá az örökbefogadásra jelentkezőknek van olyan hozzátartozója, aki az örökbefogadást követően támogatja, segíti majd őket a gyermek nevelésében.”

Csakhogy az említett, az alkotmányba került részek maguk kifejezetten szubjektívek, nem véletlenül bírálták azokat többen. Az L cikk így szól: „Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.” A XVI. cikk (1) bekezdése pedig a következő: „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

Ezek alapján is vélelmezhető, hogy ha például egy meleg párkapcsolatban élő szülő kérvényezi egyedülállóként az örökbefogadást, amennyiben ez egyértelműen kiderül, az nem fogja a pozitív elbírálást segíteni. Különös továbbá, hogy bár le is szögezik, itt gyámhatósági hatáskörről van szó, de azért a jelek szerint a miniszter, tehát jelen esetben Csák János is feladatának érzi a háziorvosi igazolásokat, jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolásokat böngészni. Kérdéses, miért is szükséges a miniszternek is minden hasonló papírt áttekintenie, ha egyszer gyámhatósági hatáskör az örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása. 

A minisztérium közlése szerint „2021. március 1. napjától 2021. december 31. napjáig 19 esetben, 2022. január 1. napjától 2022. október 31. napjáig 66 esetben, mindösszesen 85 esetben született miniszteri hozzájárulás egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának gyámhatósági megállapításához, és mindegyik eset pozitív döntéssel zárult”. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldalán találunk még adatokat az örökbefogadásokat illetően. Eszerint 2019-ben 1052, 2020-ban 917, 2021-ben pedig 995 örökbefogadást engedélyeztek. A nyilvántartott örökbe fogadható gyermekek száma a vonatkozó évek december 31-én 1899, 1778 és 1693 voltak.

Az örökbefogadások számával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta még Ungárnak a minisztérium: „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 135. § (8) - (11) bekezdése alapján a Kulturális és Innovációs Minisztérium országos örökbefogadást elősegítő szervként és központi hatóságként kezeli az ott meghatározott adatokat. Az adatokat kezelő informatikai rendszer a Gyvt. 141/E. § (3) bekezdése értelmében nem minősül hatósági nyilvántartásnak és ezek az általunk kezelt adatok semmilyen művelettel nem alkalmasak az Ön által kért adatok előállítására.”