Püspökké szentelték Marton Zsoltot

Püspökké szentelték Marton Zsoltot

Beer Miklós nyugalmazot püspök (b), Marton Zsolt frissen felszentelt püspök (k) és Michael August Blume apostoli nuncius a váci székesegyház előtt 2019. augusztus 24-én (Fotó: Magyar Kurir)

Támogassa a Magyar Hangot!

Legyen Ön is előfizetőnk, rendelje házhoz a Magyar Hangot! Ha más módon támogatná a lapot ebben a nehéz helyzetben, azt is megteheti (PayPal és bankkártya is)! Köszönjük! ELŐFIZETEK

A váci egyházmegye püspökévé szentelték és beiktatták főpásztori hivatalába Marton Zsoltot, a budapesti Központi Papnevelő Intézet rektorát. A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, míg a társszentelők Michael August Blume apostoli nuncius és Beer Miklós nyugalmazott váci püspök voltak.

Marton Zsoltot Ferenc pápa július 12-én nevezte ki a váci egyházmegye élére, miután elődje, Beer Miklós – a hagyományoknak megfelelően – 75. életévének betöltésekor benyújtotta lemondását.

A Magyar Kurír katolikus portál beszámolója szerint a liturgia elején Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket, rámutatva, hogy az Úristen gondoskodott az ő népéről, és új főpásztort adott neki. Külön köszöntötte azokat, akik a Marton Zsolt életének és szolgálatának főbb állomásait jelentő Maglódról, Ecserről, Dányból, Nagykátáról, Gödről, illetve a budapesti Központi Szemináriumból érkeztek.

A Jelenések könyvéből vett szentlecke és a Szent János evangéliumából való részlet meghallgatása után került sor a szentelési szertartásra, amelynek kezdetén, a püspökjelölt bemutatásának részeként Michael August Blume nuncius latinul, titkára, Depaula Flavio magyarul ismertette Ferenc pápa július 12-én kelt bulláját, amely szerint Marton Zsoltra a Püspöki Kongregáció véleménye alapján esett a választás.

Erdő Péter szentbeszédédében kiemelte,

a kereszténység nem puszta életfilozófia, nem hasznos tanácsok gyűjteménye arról, hogy hogyan éljünk kellemesen. A kereszténység nem a világ megfigyeléséből összegyűjtött tapasztalatok elméleti rendszere, nem is csupán valamilyen aktuális szociális program, hanem tanítványság, magának Jézusnak a követése.

Szavai szerint az apostolutódot maga Jézus gondnoknak, vagyonkezelőnek nevez és kijelenti róla, hogy nem kívánnak tőle mást, mint azt, hogy hűséges legyen. Erdő Péter szavai szerint a püspöki hivatással nem kényelmes beosztást, társadalmi rangot vagy emberi megbecsülést választ az, aki ma elvállalja ezt a küldetést.

"Mindenki egyetért abban, hogy napjainkban a világ legüldözöttebb vallása a kereszténység. De ahol nyílt és erőszakos üldözés nem folyik is, gyűlöletkeltésre, félretájékoztatásra, ellenséges kampányokra gyakran sor kerül. Közben pedig széttöredeznek a kultúra emberi alapjai is. Sokan nem tartanak igényt a logikus gondolkozásra, vagy alig képesek rá. A történeti elbeszélések változatai között sem azt keresik, hogy melyik az igaz, hanem gyakran csak azt nézik, hogy melyik az érdekes, melyik a szórakoztató. Pedig a valóság létezik. Ha nem tudjuk is minden részletében megismerni, keresnünk kell az igazságot a természettudományok területén éppúgy, mint a történelemben vagy a hit dolgában" - fogalmazott az érsek, hangsúlyozva: amit pedig Istenről és Jézus Krisztusról a Szentírás, az Egyház hagyománya és tanúságtétele révén, a Szentlélek segítségével felismertünk, ahhoz hűségesen ragaszkodnunk kell.

Új főpásztorokat nevezett ki Ferenc pápa: Beer Miklóst Marton Zsolt, Márfi Gyulát Udvardy György váltja | Magyar Hang

Marton Zsoltot nevezte ki váci megyéspüspökké Ferenc pápa - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A Központi Papnevelő Intézet eddigi rektora Beer Miklóst követi a poszton. A Szentatya Udvardy György pécsi megyéspüspököt a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé nevezte ki. Marton Zsolt 1966. március 26-án született Budapesten.

Erdő Péter homíliája után, a hagyományoknak megfelelően Marton Zsolt az Istennek való teljes önátadás jeleként a földön fekve mondott imát, majd a jelenlévő püspökök kézrátétele és a felszentelő ima következett. A felszentelési liturgia végén a főpásztorok kézfogással köszöntötték új püspöktársukat.

A szentmise után Varga Lajos váci segédpüspök megköszönte a nyugdíjba vonuló Beer Miklós 16 évi szolgálatát, és további jó püspöki szolgálatot kívánt neki, immár az új főpásztorral való együttműködésben. Ezután Marton Zsoltot köszöntötte az egyházmegye papsága, a szerzetesek és szerzetesnővérek, a diakónusok és más világi szolgálók, valamint az egyházmegye hívei nevében. Szolgálatára Isten bőséges áldását kérte.

Marton Zsolt ezt követően szólt egybegyűltekhez. „Hűséges az Isten” (1Kor 10,13b) –püspöki jelmondatából kiindulva mondott köszönetet eddigi életéért, elsősorban Istennek. Megköszönte, hogy az Úr meghívta a papi és a püspöki szolgálatra. Köszönetet mondott szüleinek, testvérének, rokonainak és barátainak. Megköszönte tanítóinak, nevelőinek, korábbi plébániai híveinek és a Fokoláre mozgalom tagjainak is, amit érte tettek. Kifejezte köszönetét az őt pappá szentelő Keszthelyi Ferencnek, akinek a titkára is lehetett. Külön megköszönte Beer Miklósnak, akinek hatalmas embersége példa számára, hogy megismerkedésük óta bizalmába fogadta, mindig támogatta.

Az új megyéspüspök ezután felvázolta főpásztori programját. Felidézte azt a történetet, amikor nagykátai káplán korában elment a strandra a hittanosokkal együtt, akik korábban talán még nem láttak papot fürdőnadrágban. Az egyik kisgyerek odament hozzá és azt mondta: az atya olyan, mint egy ember.

Szeretnék püspökként is ember lenni

- mondta Marton Zsolt. Egyházmegyéje papjainak azt üzente, szeretne ugyanazzal a szívvel jelen lenni közöttük, mint emddig, nem kilépve a papi rendből, hanem főpásztorukként, a presbitérium élén állni. Marton Zsolt azt mondta, mindenkivel személyesen kíván találkozni, és lehetőségei szerint mindenkit meg szeretne látogatni.

A váci Nagyboldogasszony Székesegyházban tartott ünnepi szentmisén, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) csaknem valamennyi jelenlegi és nyugállományban levő tagja, több határon túli püspök és Antonín Basler olmützi segédpüspök volt jelen. A kormányt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára, Rétvári Bence, az Emmi parlamenti és Latorcai Csaba, a minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára képviselte.